Významné datum v Å¾ivotÄ›

Odchod do důchodu je významné datum v Å¾ivotÄ› každého človÄ›ka. NicménÄ› pro mladší ročníky je to ponÄ›kud nepÅ™edstavitelné. Ta doba je tak nesmírnÄ› vzdálená, takže mladí lidé mají pocit, že se jich to vůbec netýká. PÅ™esto by se o toto datum mÄ›li zajímat pÅ™edevším mladí lidé, kteří se teprve do pracovního procesu zapojují nebo je to teprve čeká. Důvod je ten, že klesá porodnost, takže zjednoduÅ¡enÄ› Å™ečeno, na důchody nebude mít za chvíli kdo dÄ›lat.
 

Odkládejte peníze už dnes

Proto je důležité vytvoÅ™it si v průbÄ›hu desetiletí dostatečné finanční rezervy, aby dneÅ¡ní mladí a mladiství https://www.pmscr.cz/aktuality/hola-podminka-kdy-za-mladistve-uhradi-skodu-rodice-nebyva-ucinna v penzi nemuseli třít bídu s nouzí. Odkládejte si peníze už dnes, jinak se budete mít v penzi dost Å¡patnÄ› a to si určitÄ› nikdo nepÅ™eje ani trochu.


</div>


            <div class=
Významné datum v Å¾ivotÄ›
Ohodnoťte příspěvek