Technické údaje

Některým nic neřeknou. Tím teď spíše myslíme ženy, protože těm často nějaké technické údaje nic neřeknou. Většinou, pokud se teda daná žena nepohybuje v nějakém strojírenském průmyslu, neobjednává složitý materiál nebo nevyřizuje potřebnou agendu, čili objednávky, technické výkresy či nezpracovává jistě údaje, nebo další parametry, tak toho v tomto oboru moc neví. Také k tomu nejsme stvořené, raději umíme uklízet nebo vařit, čemuž zase nemusejí rozumět muži. Jak často sami dodávají, já tomu nerozumím, tak to dělat nebudou. Už skládání do myčky špinavého nádobím jim občas dělá problém, protože my to přeci zvládáme lépe a máme svůj systém a oni nám jej nechtějí narušovat a vlastně vůbec neví, jak my to děláme, tak to raději vždy nechají udělat vás, než aby vám do toho zasahovali. Tak hodní jsou.

Ale přejdeme zpět

Některá zaměstnání jsou tak spíše pro muže, než pro ženy, to jsme tím chtěli konstatovat, protože muži na to holt mají lepší obory a jsou do toho více zainteresováni, než ženy, takže tomu více rozumí. Vědí, na co se používají kabelové řetězy, což je pojem, který mnoha ženám nic neřekne, ale mužům ano, takže průmyslové odvětví a také strojírenské je pro pány jako stvořené, aby se zde mohli náležitě vydovádět se svými znalostmi.